Radhey Govinda Krishna Murari
Jaya Sai Mukunda Murari
Radhey Govinda Krishna Murari
Nanda Aanandha Radhey Govinda
Radhey Govinda Sai Mukunda
Sai Mukunda Murari (Jaya ...)

O Lord of Radha, Krishna Who destroyed demon Mura. Glory to Sai Mukunda, who grants liberation Blissful Child, cowherd Companion of Radha.

^

x

<<

>

>>