Vahe Guru Vahe Guru Vahe Guru Ji Bolo
Sathya Naam, Sathya Naam, Sathya Naam Ji Bolo
Nithya Nithya Japiye Therey Naam Ji Bolo
Sathya Naam, Sathya Naam, Sathya Naam Ji Bolo
Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ji Bolo
Nithya Nithya Japiye Therey Naam Ji Bolo
Krishna Krishna Krishna Krishna Kirshna Naam Ji Bolo
Sathya Naam Sathya Naam Sathya Naam Ji Bolo

Victory and glory to the spiritual teacher! Say the name of truth! We repeat your name constantly Rama, Krishna and Sai.

^

x

<<

>

>>