Sharanam Sharanam Sai Gajananam
Vighna Vinashaka Gana Naatham
Buddhi Pradhayaka Sai Gajananam
Asura Vinashaka Sai Gajananam
Sai Vinaayaka Sai Gajananam
Vighna Vinashaka Gana Naatham

I surrender to Lord Sai Gajanana, Lord of Demi-Gods. Lord Sai Gajanana removes obstacles, bestows grace, intelligence and destroys evil tandencies. Worship Lord Sai Gajanana.

^

x

<<

>

>>