Shambho Mahadeva Shiva Shambho Mahadeva
Hara Haraya Bhava Bhavaya Shiva Shivaya Nama Om
Om Nama Shivaya Om, Om Nama Shivaya Om
n/a

^

x

<<

>

>>