Rama Rama Jaya Raghukula Thilaka
Rajiva Lochana Ram
Eshwaramba Sutha Jaya Jaga Vandhana
Rathnakara Kula Deepa (3X)

Worship lotus-eyed Lord Rama, Who is the auspicious Symbol of the Raghu dynasty Worship the lotus-eyed Lord Sai Ram, Son of Mother Eashwaramma and Who is the Symbol of the Ratnakar dynasty.

^

x

<<

>

>>