Mahadeva Shiva Shambho Shankara
Maheshwara Shiva Shambho Shankara
Moulishwara (Gaurishwara) Shiva Shambho Shankara
Madanantaka Shiva Shambho Shankara
Mrithyunjaya Shiva Shambho Shankara

Worship Lord of Lords, (Mahadeva), Shiva and Shambho and Shankara. Thou resideth on highest mountain - Moulishwara. Thou art always in ecstasy and are the destroyer of illusion or maya and conqueror of time.

^

x

<<

>

>>