Madhuvana Murali Guna Gavo
Madhusudana Hari Nama Bhajo
Vraja Gopi Priya Radhe Shyam Nam
Raghupathi Raghava Raja Ram Namam
Hridaya Vihari Sri Sathya Sai Ram
Murali Manohara Mangala Nama Bhajo
n/a

^

x

<<

>

>>