Jaya Raghu Nandana Jaya Jaya Raama
Jaya Jaya Janani Jaanaki Rama
Nava Nava Komala Megha Shyaama
Bhava Harana Bhadrachala Raama
n/a

^

x

<<

>

>>