Janaardhana Nandalala Govinda Gopala
Harey Rama Harey Rama
> Harey Harey Harey Rama
Harey Krishna Harey Krishna
> Harey Harey Harey Krishna
Sai Rama Sai Rama
> Harey Harey Sai Rama
Sai Krishna Sai Krishna
> Harey Harey Sai Krishna

Chant the many Names of the Lord: Govinda, Gopala, Rama, Krishna, Sai and Janaardhana and the loving prince of Nanda: Nandalala.

^

x

<<

>

>>