Hey Madhava Yadunandana
Manamohana Hey Madhusoodhana
Janaardhana Radha Jeevana
Gopalana Gopiranjana

Chant the various names of Lord Krishna, Madhava, Madhusoodhana, Janaardhana, beloved of Radha, bringing joy to the Gopis.

^

x

<<

>

>>