Hari Om Namo Shiva Shakti Namo
Jaya Sadguru Sri Sathya Sai Namo
Hari Om Namo Seetha Rama Namo
Jaya Sadguru Sri Sathya Sai Namo
Hari Om Namo Radhey Shyama Namo
Jaya Sadguru Sri Sathya Sai Namo

I bow to Hari, Shiva and Shakti; I bow to Lord Sathya Sai who is the true teacher I bow to Seetha and Rama; I bow to the dark blue Lord Krishna, Radha's Lord.

^

x

<<

>

>>