Guruvayoor Pura Sri Hari Krishna Narayana Gopal
Mukundha Madhava Murali Dhari Narayana Gopal
Narayana Gopal Sri Hari Narayana Gopal (2X)
Mohana Muralidhari Sri Hari Narayana Gopal
Govardhana Giridhari Murari Narayana Gopal

O! Hari Krishna, Lord of Guruvayoor (temple in South India) Narayana! Gopal!, Mukundha, Madhava, Muralidhari, Govardhanagiridhari (who lifted the Govardhana mountain), Murari.

^

x

<<

>

>>