Guru Baba Guru Baba
Charana Namosthuthey Guru Baba
Sai Baba Bala Baba
Sathya Baba Prema Baba
Guru Vara Guru Vara Guru Baba
Vidya Dayaka Guru Baba
Shanta Swaroopa Guru Baba
Guru Vara Guru Vara Guru Baba

Sai Baba, our Lord and Teacher; Bow to Baba's feet, chant his name; Lord of truth and love; Guru who bestows knowledge; Baba, the very embodiment of peace; Baba, the most precious teacher.

^

x

<<

>

>>