Govinda Krishna Vitthala
> Venu Gopala Krishna Vitthala
Panduranga Vitthala Jai Pandari Naatha Vitthala
Govinda Vitthala Gopala Vitthala
Panduranga Vitthala Pandari Naatha Vitthala
Vitthala Vitthala Panduranga (4X)

Victory to Lord: Govinda; Krishna; Gopala and Panduranga Vitthala. Chant the name of Govinda, Krishna, Gopala and Pandhari Vitthala.

^

x

<<

>

>>