Dam Dam Dam Dam Damaru Bhajey
(Hara) Bhola Naatha Shiva Shambho Bhajey
(Hara) Sai Naatha Shiva Shambho Bhajey
Ghan Ghan Ghan Ghan Ghanta Bhajey
(Hara) Gauri Naatha Shiva Shambho Bhajey
(Hara) Sai Naatha Shiva Shambho Bhajey
(Hara) Sathya Sai Shiva Shambho Bhajey

The drum beats the sound of "dam dam"; It plays in worship of Shiva; The gong rings out the sound of "ghan ghan"; It sings in worship of Shiva; It sings in worship of Lord Sai, who is Shiva incarnate).

^

x

<<

>

>>