Bhajo Gananayaka Gajavadana
Mangal Dayaka Shiva Tanaya
Siddhi Vinayaka Shiva Nandana
Anand Dayaka Chita Chandana
Mukti Pradayaka Jaga Vandana

Worship the Elephant-face Lord Ganesh, Son of Lord Shiva. He confers auspiciousness, liberation and bliss. He is worshipped world over.

^

x

<<

>

>>