Amba Mandha Hasa Vadani Manohari Sai Jagath Janani
Matha Matha Matha Jagath Janani
Jagath Janani Shubha Karini
(Amba) Sai Jagan Matha

Worship the auspicious Mother of the Universe, Mother Sai and Amba who has an enchanting face with a charming smile.

^

x

<<

>

>>